Máy cắt khắc CNC

Máy khắc CNC 1825-6

Máy khắc CNC 1825-6

Máy khắc CNC 1825-6 có cấu hình được thiết kế đặc biệt giành cho điêu khắc gỗ.Tốc độ điêu khắc nhanh,chính xác và đạt độ mịn cao